Alarmni sistemi predstavljaju elektronsku-tehničku zaštitu, koja se kotira visoko u pogledu efikasnosti i funkcionalnosti.

Mi vršimo ugradnju i rado preporučujemo PARADOX i TELETEK alarmne sisteme kao najrasprostranjenije i najpouzdanije sisteme na našim teritorijama.

Uz ugradnju kvalitetnog sistema, osigurajte Vaš dom, firmu, magacinske i skladištne prostore i obezbedite sebi i Vašim saradnicima kvalitetnu protivprovalnu zaštitu.

Osnovne komponente alarmnih sistema su:

- Alarmna centrala
- Transformator
- Akumulator
- Šifrator
- Senzori pokreta
- Alarmne sirene
- Razni moduli, pretvarači, magneti i dr.
- Daljinski upravljač
- Kablovi (ukoliko je u pitanju žičani sistem)

- Postoje žičani, bežični i kombinovani alarmni sistemi.

- Uvidom u osnovne komponente alarmnih sistema, korisnik može lakše da koncipira obezbeđenje svog objekta, na osnovu čega nam se može obratiti za stručniji savet i eventualnu ponudu.

Alarmni sistemi

Alarmni sistemi

Alarmni sistemi predstavljaju elektronsku-tehničku zaštitu, koja se kotira visoko u pogledu efikasnosti i funkcionalnosti.

Mi vršimo ugradnju i rado preporučujemo PARADOX i TELETEK alarmne sisteme kao najrasprostranjenije i najpouzdanije sisteme na našim teritorijama.

Uz ugradnju kvalitetnog sistema, osigurajte Vaš dom, firmu, magacinske i skladištne prostore i obezbedite sebi i Vašim saradnicima kvalitetnu protivprovalnu zaštitu.

Osnovne komponente alarmnih sistema su:

- Alarmna centrala
- Transformator
- Akumulator
- Šifrator
- Senzori pokreta
- Alarmne sirene
- Razni moduli, pretvarači, magneti i dr.
- Daljinski upravljač
- Kablovi (ukoliko je u pitanju žičani sistem)

- Postoje žičani, bežični i kombinovani alarmni sistemi.

- Uvidom u osnovne komponente alarmnih sistema, korisnik može lakše da koncipira obezbeđenje svog objekta, na osnovu čega nam se može obratiti za stručniji savet i eventualnu ponudu.