Satelitski sistemi, kao izuzetno pouzdan vid telekomunikacije, izuzetno je zastupljen u ruralnim sredinama, vikend naseljima, selima, ali često i u gradovima, kako zbog niske cene i visoke pouzdanosti, tako i zbog samog kvaliteta koji je ekvivalentan optičkoj i kablovskoj televiziji.

Ugradnja i montaža, kao i servisiranje M:Sat televizije je naša primarna delatnost, što potvrđuje višegodišnje iskustvo.

U paketu su u ponudi i televizija i internet, kao i kombinacija TV i Net u BOX paketima.

Da bi funkcionisao jedan satelitski sistem, potrebno je da položaj antene na objektu bude južno orijentisan, kao i da optička vidljivost satelitske antene sa samim satelitom bude čista, odnosno ispred antene ne može fizički da bude prepreka (drvo, objekat i sl.)

Sastavni delovi satelitskog sistema čine:

- Satelitski tanjir
- Konvertor
- Držač ili nosač
- Kabal i resiver, odnosno prijemnik.

U kombinaciji sa satelitskim sistemom u ponudi je i internet za koji ne treba fiksni telefon, tako da će želje i potrebe klijenata biti u potpunosti zadovoljene, i u skladu sa cenom i kvalitetom.

M:SAT TV i Internet

M:SAT TV i Internet

Satelitski sistemi, kao izuzetno pouzdan vid telekomunikacije, izuzetno je zastupljen u ruralnim sredinama, vikend naseljima, selima, ali često i u gradovima, kako zbog niske cene i visoke pouzdanosti, tako i zbog samog kvaliteta koji je ekvivalentan optičkoj i kablovskoj televiziji.

Ugradnja i montaža, kao i servisiranje M:Sat televizije je naša primarna delatnost, što potvrđuje višegodišnje iskustvo.

U paketu su u ponudi i televizija i internet, kao i kombinacija TV i Net u BOX paketima.

Da bi funkcionisao jedan satelitski sistem, potrebno je da položaj antene na objektu bude južno orijentisan, kao i da optička vidljivost satelitske antene sa samim satelitom bude čista, odnosno ispred antene ne može fizički da bude prepreka (drvo, objekat i sl.)

Sastavni delovi satelitskog sistema čine:

- Satelitski tanjir
- Konvertor
- Držač ili nosač
- Kabal i resiver, odnosno prijemnik.

U kombinaciji sa satelitskim sistemom u ponudi je i internet za koji ne treba fiksni telefon, tako da će želje i potrebe klijenata biti u potpunosti zadovoljene, i u skladu sa cenom i kvalitetom.