Kontrola pristupa i interfoni su danas neizostavni elektro-tehnički elementi skoro svakog objekta.

Vršimo ugradnju svih vrsta:
- šifarnika sa brojevima
- kartica ili čip
- čitača otisaka prsta
- interfona
- interfona sa integrisanom kamerom
- interfona u kombinaciji sa kontrolom pristupa
- prepoznavanje oka i dr.

Kontrola pristupa i interfoni

Kontrola pristupa i interfoni

Kontrola pristupa i interfoni su danas neizostavni elektro-tehnički elementi skoro svakog objekta.

Vršimo ugradnju svih vrsta:
- šifarnika sa brojevima
- kartica ili čip
- čitača otisaka prsta
- interfona
- interfona sa integrisanom kamerom
- interfona u kombinaciji sa kontrolom pristupa
- prepoznavanje oka i dr.